Tradicionalna 18. lovska čistilna akcija LD Rižana »GOZD NI KANTA ZA SMETI«

V soboto 1. aprila 2017 je v lepem pomladanskem jutru Lovska družina Rižana izvedla 18. tradicionalno čistilno akcijo z nazivoma »Gozd ni kanta za smeti« in »Brez čiste vode ni življenja«. Čistilna akcija je ena izmed najstarejših na našem območju in je obvezna za vse lovce LD Rižana.
Čistilna akcija ni samo ena najstarejših, je vsekakor tudi ena od najbolj obsežnih v regiji. Pri njej vsako leto sodelujejo prebivalci Krajevnih skupnosti Črni Kal in Zazid ter 23 zaselkov, ki jih pokriva lovska družina. Letos se je akcije udeležilo kar 202 prostovoljcev, kar je odraz okoljevarstvene zavesti prebivalcev območij pod Kraškim robom in dolgoletnega ozaveščanja. V akciji je sodelovalo veliko mladih iz domačih društev.
Turistično društvo Zazid, turistično društvo »RAVNE« iz Predloke, konjeniško društvo Stena iz Podpeča, člani Gasilskega društva Dol, člani vaške skupnosti Gugo Loka, vaška skupnost Kastelec, turistično društvo Črni kal, turistično športno društvo Zvroček iz Bezovice, Planinska zveza Slovenije, policisti in drugi.
Čiščenje je potekalo na območju od Mostičja, Žganov, Predloke, Loke, Bezovice, Podpeča, Zazida, Zanigrada, Dola, Hrastovlj, dolina ob farmi Trček, Gabrovice, Osp, Zgornji Črni kal, Kastelec, Socerb, Kortin, Rižana do Cepkov. Posebno pozornost smo namenili čiščenju na območju izvira reke Rižana.
V akciji smo zbrali več odpadkov kot lani, skupaj 46 m3 raznega odpadnega materiala v skupni teži 9.660 kg. Pri tem smo uporabili 808 ur. Med odpadki izstopajo 4 avtomobilske gume, ohišja kuhinjskih strojev, en hladilnik, več železnih sodov, pločevinke, prevladujejo pa plastenke. Kot običajno je bila najbolj obremenjena regionalna cesta iz Mostičja do Kubeda oz. Gračišča.
Predsednik Lovske družine Rižana Fabio Steffè nam je ob zaključku čistilne akcije, kateri je sledilo tradicionalno druženje ob pijači in domačih klobasah dejal, »ponosen sem na to, kar smo dosegli. Danes je udeležba izjemna, tako je že nekaj let. Akciji se pridružujejo posamezniki in številna društva s tega območja. Začetki pa niso bili lahki, pri prvih čistilnih akcijah se nas je zbrala peščica. Dolgoletni napori v osveščanju in informiranje ljudi so obrodili sadove,« dejal je tudi, da se je danes zelo spremenila zavest udeležencev, ki se z udeležbo na čistilni akciji zavedajo, da so pravi varuhi narave.
Količina zbranih odpadkov je primerljiva z zadnjimi leti. Večjih kosovnih odpadkov in črnih odlagališč je čedalje manj. Težavo pa še vedno predstavljajo odpadki, ki nastajajo pri preživljanju prostega časa v naravi, saj številni ustvarjene odpadke ne odnesejo s seboj in pravilno odložijo, temveč jih odvržejo v naravo in onesnažujejo okolje predvsem z plastiko. Udeleženci čistilne akcije opozarjajo na to, da so številne pohodne poti, kolesarske steze v naravi, travniki in določene točke ob cestiščih, kjer se lahko ustavljajo avtomobili, polne pločevink, embalaže, plastičnega pribora, kozarcev ali krožnikov.
Steffe’ je po zaključeni akciji dejal »Mi lovci kot varuhi narave se vse bolj zavedamo, kako pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja. Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in zrak, so bogastvo, ki nam ga je poklonila narava, sami pa za urejenost in čuvanje okolja ne skrbimo dovolj, zato se drugo leto spet vidimo.” Vodja čistilne akcije je bil predsednik komisije za ekologijo pri LD Rižana Jerman Silvan.
Hvala vsem udeležencem.
Čistilno akcijo podpirata Mestna občina Koper, v okviru projekta Koper – zdravo mesto in Marjetica Koper, ki je udeležencem zagotovila vreče za smeti in je poskrbela za prevzem vseh zbranih odpadkov.