Lovska družina Rižana

Lovska družina Rižana razpolaga z Lovsko kočo od leta 1990 s prizidkom in se nahaja v bližini regionalne ceste Črni Kal – Kubed v kraju Mostičje. Kvadratura objekta je 224 m2. Objekt sestavljajo naslednji prostori: garažni – delovni prostori, kuhinja, sejna soba , izkoževalnica, hladilnica, večnamenska dvorana s teraso, sanitarije ter nadstropje v katerem je 7 sob z 16 ležišči, ki so namenjene tako našim kakor tudi tujim gostom.
Ob reki Rižani imamo lastno veliko in moderno oboro za fazane in jerebice ter race mlakarice.
V obori vzgojimo letno približno 1200 kom. pernate divjadi ki jih kasneje izpustimo v naravo. Izpust služi gospodarskemu namenu ter za letno vlaganje v naravo oz. ripopulacijo lovišča.
Za lov visoke divjadi imamo primerno število visokih udobnih prež, ki omogočajo sproščen lov na visoko divjad.
Redno obdelujemo remize za nizko in visoko divjad ter redno zalagamo krmišča za divje prašiče.

Pogostejša in glavna lovska dejavnost je posvečena varstvu narave in življenja v njej. Tradicija LD na tem obalnem kraškem območju je razvit lovni turizem na nizko divjad.

Dokaj dobro in uspešno gojimo tradicijo lovskega strelstva na glinaste golobe in tarčo srnjaka.
Srečanje z tradicionalnim lovom na malo divjad gojimo od leta 1986 z pobrateno LD Podbrdo.
Najmanj enkrat letno v okviru lovčevega izobraževanja organiziramo strokovni izlet skupaj z svojci.
Glede nato, da v našem lovišču izvira reka Rižana in je glavni vodni vir pitne vode za obalno prebivalstvo, organiziramo dvakrat letno akcijo čiščenja narave, predvsem ob reki Rižana. Akcija je obvezna za vse člane LD.
V akciji sodelujejo poleg lovcev tudi, svojci, osnovnošolci, vaščani in prijatelji narave.

70. obletnica Lovske družine Rižana: