Vodstvo društva

Upravni odbor

Steffe Fabio

Predsednik – Starešina

Jurkovič Milan

Namestnik

Franca Žarko

Švab Bojan

Namestnik gospodarja
bojan.svab3@gmail.com

Kocjančič Marjan

Namestnik gospodarja, vodja poganjačev
kocjancic.marjan@gmail.com

Zavaloka Aleksander

Fanrich Čendak Anita

Blagajnik

Andrejašič Sašo

Član

Rutar Tomaž

Član

Cergol Zdravko

Član

Valentinčič Leon

Član

Kocjančič Nevio

Član

Valentinčič Leon

Švab Bojan

Lovski čuvaj

Kocjančič Nevio

Lovski čuvaj

Švab Bojan

Oskrbnik hladilnice

Cah Marij

Praporščak

Primožič Marjan

Praporščak

Nadzorni odbor

Munda Sašo

Predsednik
(vodič krvosledca)

Kovač Janko

Član

Škrgat Boris

Član

Disciplinska komisija

Sabadin Iztok

Pred. kom.

Kocjančič Patrik

Član

Bubnik David

Član

Cunja Boris

Član

Božič Robert

Član

Komisija za lovni turizem

Andrejašič Sašo

Predsednik

Cergol Zdravko

Namestnik

Franca ŽArko

Član

Steffe Fabio

Član

Švab Bojan

Član

Švab Jože

Član

Komisija za ocenjevanje trofej

Kovač Janko

Predsednik

Kocjančič Patrik

Namestnik

Čendak Vladimir

Član

Franca Žarko

Član

Božič Robert

Član

Komisija za priznanje

Zavaloka Aleksander

Predsednik

Kocjančič PAtrik

Član

Bubnik David

Član

Komisija za ocenjevanje škod

Valentinčič Leon

Predsednik

Steffe Fabio

Član

Franca ŽArko

Član

Švab Bojan

Član

Djula Jaka

Član

Komisija za strelstvo

Jurkovič Milan

Predsednik

Cergol Zdravko

Namestnik

Andrejašič Sašo

Član

Božič Robert

Član

Ekološka komisija

Rutar Tomaž

Predsednik

Švab Bojan

Namestnik

Udovič Vojko

Član

Cunja Boris

Član

Kinolog

Munda Sašo

Predsednik

Kronist

Boris Cunja

Predsednik

Skupinovodje

Zavaloka Aleksander

Rižana

Franca ŽArko

Dol

Rutar Tomaž

Mostičje

Udovič Vojko

Mohareče

Cergol Zdravko

Rakovec

Munda Sašo

Črni Kal