Vodstvo društva

Upravni odbor

Steffe Fabio

Predsednik – Starešina

Kocjančič Nevio

Namestnik

Franca Žarko

Kocjančič Marjan

Namestnik gospodarja

Sabadin Iztok

Tajnik

Fanrich Čendak Anita

Blagajnik

Andrejašič Sašo

Član

Rutar Tomaž

Član

Cergol Zdravko

Član

Kocjančič Denis

Član

Kocjančič Marjana

Član

Kocjančič Denis

Kovač Janko

Lovski čuvaj
+386 41 564 654

Kocjančič Nevio

Lovski čuvaj
+386 31 377 551

Rihter Dušan

Oskrbnik obore

Švab Bojan

Oskrbnik hladilnice

Cah Marij

Praporščak

Uroševič Riko

Praporščak

Nadzorni odbor

Munda Sašo

Predsednik
(vodič krvosledca)

Kovač Janko

Član

Aver Valter

Član

Disciplinska komisija

Jurkovič Milan

Pred. kom.

Kocjančič Nevio

Član

Čendak Vladimir

Član

Bubnik David

Član

Del Fabro Drago

Član

Kocjančič Nevio

Lovski čuvaj

Kovač Janko

Lovski čuvaj

Kocjančič Denis

Oskrbnik koče

Rihter Dušan

Oskrbnik obore

Komisija za lovni turizem

Andrejašič Sašo

Predsednik

Cergol Zdravko

Namestnik

Franca ŽArko

Član

Steffe Fabio

Član

Cah Ivan

Član

Komisija za ocenjevanje trofej

Kovač Janko

Predsednik

Kocjančič Nevio

Namestnik

Čendak Vladimir

Član

Franca Žarko

Član

Komisija za priznanje

Sabadin Iztok

Predsednik

Kocijančič PAtrik

Član

Bubnik David

Član

Komisija za ocenjevanje škod

Mlinar Matjaž

Predsednik
+386 31 633 937

Valentinčič Leon

Član

Franca ŽArko

Član

Kocijančič Marijan

Član

Komisija za strelstvo

Rutar Tomaž

Predsednik

Uroševič Riko

Namestnik

Olenik Gregor

Član

Švab Bojan

Član

Ekološka komisija

Sabadin Iztok

Predsednik

Cergol Zdravko

Namestnik

Jurkovič Milan

Član

Andrejašič Sašo

Član

Kinolog

Munda Sašo

Predsednik

Kronist

Fanrich ČEndak Anita

Predsednik

Skupinovodje

Cah Marij

Rižana

Franca ŽArko

Dol

Rutar Tomaž

Mostičje

Udovič Vojko

Mohareče

Cergol Zdravko

Rakovec

Kovač Janko

Črni Kal