Lovne dobe

Srna

Srnjak, lanščak

Srna, mladiči obeh spolov

Mladica

od 1. maja do 31. oktobra

od 1. septembra do 31. decembra

od 1. maja do 31. decembra

Navadni jelen

Jelen

Košuta

Teleta obeh spolov

Junica, lanščak

od 16. avgusta do 31. decembra

od 1. septembra do 31. decembra

od 1. septembra do 31. januarja

od 1. julija do 31. januarja

Damjak

Jelen

Košuta

Teleta obeh spolov

Junica, lanščak

od 16. avgusta do 31. decembra

od 1. septembra do 31. decembra

od 1. septembra do 31. januarja

od 1. julija do 31. januarja

Muflon

Oven, lanščaki obeh spolov

Jagnjeta obeh spolov

Ovca

od 1. avgusta do 28. februarja

od 1. avgusta do 28. februarja

od 1. avgusta do 31. decembra

Gams

Kozel, koza, kozliči obeh
spolov, enoletni obeh spolov

od 1. avgusta do 31. decembra

Kozorog

Kozel, koza, kozliči obeh
spolov, enoletni obeh spolov

od 1. avgusta do 31. decembra

Divji prašič

Merjasec

Svinja

Ozimci in lanščaki obeh spolov

od 1. januarja do 31. decembra

od 1. julija do 31. januarja

od 1. januarja do 31. decembra

Poljski zajec

od 1. oktobra do 15. decembra

Kuna belica, zlatica

od 1. novembra do 28. februarja

Jazbec

od 1. avgusta do 31. decembra

Lisica

od 1. julija do 15. marca

Rakunasti pes

od 1. avgusta do 31. marca

Šakal

od 1. julija do 15. marca

Navadni polh

od 1. oktobra do 30. novembra

Alpski svizec

od 1. septembra do 30. oktobra

Pižmovka

od 1. januarja do 31. decembra

Nutrija

od 1. januarja do 31. decembra

Fazan

od 1. septembra do 28. februarja

Poljska jerebica

GOJENA:
od 1. septembra do 15. novembra

Raca mlakarica

od 1. septembra do 15. januarja

Šoja

od 1. avgusta do 28. februarja

Sraka

od 1. avgusta do 28. februarja

Siva vrana

od 1. avgusta do 28. februarja