Objekti LD Rižana

Številčnost male divjadi je neprestano upadala. Potrebe po ohranitvi divjadi in po lovskem turizmu so naši družini leta 1980 narekovale izgradnjo prilagoditvene obore v rižanski dolini pri Bobrih. Okolica te obore ni bila najbolj praktična in funkcionalna, saj je oboro enkrat poplavil tudi narasli potok Rakovec. Zaradi posodobitve glavnega vodovoda za Obalo je bila obora kasneje delno podrta. Zato smo na istem mestu postavili novo sodobno primerno prilagoditveno oboro z kontenerjem, v kateri se privajajo za izpust v naravo ločeno fazani, jerebice in race mlakarice. Pri tem sta bila dejavna predvsem Gobbo Gino in Andrejašič Sašo.Zelo dejavna sta bila tedajKasneje je bila na Ravancah ( Varda) zgrajena namenska obora samo za jerebice, ki pa se ni obnesla.
Sedaj imamo ob kontenerju manjši priročni bivalni objekt.

Že od leta 1980 dalje si je na novo izvoljeno vodstvo lovske družine Rižana prizadevalo pridobiti ustrezno zemljišče za izgradnjo lovske koče. V ta namen je že bilo odkupljeno zemljišče v bližini Bobrov, ki pa zaradi vodno gospodarskih in naravovarstvenih razlogov ni bilo mogoče začeti z gradnjo.
Končno smo le uspeli in na obronku Črnokalskega brda – Kortine v opuščenih vinogradih pridobiti primerno zemljišče, ki je ustrezalo urbanističnim in našim potrebam in zahtevam.
Z gradnjo smo pričeli 1986, in sicer najprej pomožni objekt, v katerih so sedaj kuhinja, sejna soba, garaža, izkoževalnica, hladilnica ter ostali pomožni prostori, kar je predstavljalo 1. fazo izgradnje. Po zelo kratkem premoru je bila zgrajena 2. faza, ki zajema dvorano s teraso za skupne sestanke in družabne prireditve ter nadstropje v katerem je 7 sob s 16 posteljami, kar uporabljajo naši tuji in domači gostje, člani pobratene LD Podbrdo in prijatelji.

Slavnostna otvoritev koče je bila maja 1990. Velike zasluge pri gradnji koče je predpisati vsem lovcem, predvsem pa tedanjemu predsedniku LD Rižana Franca Severinu in članom gradbenega odbora.
V letu 2001 je bil postavljen pod lovsko kočo tudi bivak za pse in shrambo opreme.

Leta 2002 smo z velikim trudom dogradili prizidek s sodobno opremljeno letno kuhinjo. Zaradi potreb in ugodnejše počutje smo, napeljali vodo in elektriko v okolici koče do pomožnega objekta – pesjaka.

2014 -2016 Zaključili in dokončali ter opremili zelo udobno in moderno hladilnico, s katero smo ponosni.

Ob 70. obletnici smo pobelili smo celoten objekt, uredili okolico, postavili skalnjak, zamenjali dotrajane jogije, vzglavnike in posteljno, zamenjali električno omarico (digitalna) z napeljavo. In na pročelju objekta in hladilnice namestili velik logotip LD Rižana – Kotorno.

Lovska koča LD Rižana

Fazanerija in lovišče

Zemljevid LD Rižana

Lovske preže

Hladilnica