Lovska družina Rižana obeležila visok jubilej 70. let delovanja

V soboto 17.6.2017 so člani LD Rižana pred svojo čudovito kočo praznovali 70. obletnico obstoja. Na prireditvi som povabili poleg vidnih oseb tudi vaščane katerim so se želeli tako ali kako drugačno zahvaliti za podporo ki jo imajo pri izvajanju lovskega poslanstva.

Predsednik LD Rižana Fabio Steffè je v svojem pozdravnem nagovoru opisal začetke LD Rižana, sam način lova, osamosvojitvene dogodke  do danes. Iz prvotnega namena lovstva, je bil lov v začetku prejšnjega stoletja povsem zakupni način lova. Glede na to, da so bili nekateri kompleksi premajhni so se ta območja združila v občinska lovišča. Lovišča so se dajala v zakup najboljšemu ponudniku na dražbah v času italijanske fašistične okupacije.

Zakupni sistem lova je izginil iz našega lovstva leta 1954. Po kapitulaciji Italije in z oblikovanjem ljudske oblasti nekdanji krivolovci so se po vojni zavedali pomembnosti organiziranosti lovstva v takih oblikah, da bi zagotovilo bolj pravičen in organiziran lov. Po mirovni pogodbi z Italijo septembra 1947 je nastalo Svobodno tržaško ozemlje s cono A pod zavezniško vojaško upravo in cono B pod upravo Jugoslovanske armade. V coni B sta bila dva okraja z dvema okrajnima lovskima organizacijama, v Kopru in Bujah. Meja z Jugoslavijo je potekala prav tukaj na Rižani, s čimer je bilo skrčeno območje prejšnje okrajne lovske organizacije. Pri tem je naša LD izgubila 1/3 lovišča in sicer: Osovje, Rožarsko brdo, Osapsko dolino in Socerbsko planoto. Lovišča Rižane, Slovenskega Gračišča in Gradina so tako pripadala lovski organizaciji okraja Sežana.

Župan se je ob predaji priznanj zahvalil lovcem za njihovo predano delo, ki sega veliko dlje od klasičnega lovstva. Popovič je poudaril, da so lovci predvsem prostovoljci in ljubitelji narave, ki skrbijo za čiste gozdove, za sonaraven razvoj živalskih vrst in ohranjanje določenih ogroženih vrst prostoživečih živali, ki jih lahko, zahvaljujoč delu lovcev, najdemo samo še v koprskih gozdovih.

Lovska družina Rižana je Mestni občini Koper podelila Zlato lovsko plaketo, ki je najvišje priznanje za dolgoletno izjemno in neposredno sodelovanje in pomoč na področju varstva narave in okolja, ter druge naravovarstvene in biotehnične aktivnosti povezane z lovstvom, kulturo in naravo nasploh. Plaketo je na slovesnosti prevzel koprski župan Popovič.

PREBERI VEČ