VOLILNI OBČNI ZBOR LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE  2024-2028

Volilni občni zbor LZS ki je potekal 19. decembra 2023  v Novem Mestu je 109 delegatov od 112  iz vseh volilnih okolišev Slovenije, ki predstavljajo več kot 20 tisoč slovenskih lovcev na volilnem občnem zboru v Novem mestu, odločalo med kandidatoma Alojzem Kovšco in Darkom Butom ter volilo novega predsednika Lovske zveze Slovenije za mandatno obdobje od 15. januarja 2024 do 15. januarja 2028. Predsednik volilne komisije LZS iz volilnega okoliša Koper Fabio Steffe je po zelo hitrem in točnem delu komisije razglasil izid glasov: Alojz Kovšca je dobil 55 glasov, Darko But  53, tako da je bil izvoljen s tesnima dvema glasovoma. Ena glasovnica je bila neveljavna, 3 delegati se niso udeležili volilnega občnega zbora.

Volilnega občnega zbora so v imenu LZ Koper oz. volilnega okoliša Koper zastopali trije delegati:

Mara Štradiot (LD Marezige), Minja Dasovič (LD Istra Gračišče) in Fabio Steffe (predsednik LZ Koper). Novi predsednik LZS je postal ALOJZ KOVŠCA, ki bo  profesionalni mandat nastopil 15. januarja 2024

Izvoljeni člani organov LZ Slovenije

 • Nadzorni odbor: Dušan Leskovec, Anton Lukančič, Milan Šajn, Milan Jurkovič in Peter Kovačec
 • Razsodišče: Danimir Rebec, Marjan Malek, Alojz Hvala, Mirko Urbas in Jožef Jenko
 • Odbor etičnega kodeksa: Niko Šuštarič, Rudolf Majer, Jakob Zorko, Ivan Lah, mag. Martin Smodiš, Marijan Sotlar, Jože Sivec, Albert Lagoj in Lambert Pate

Upravni odbor LZS – člani,  izvoljeni na delnih občnih zborih v volilnih okoliših

 1. Miroslav Hudak (volilni okoliš Bela krajina)
 2. Andrej Sila (Brkinsko-kraški volilni okoliš)
 3. Zdravko Mastnak, Miha Finkšt in Florijan Rojnik (volilni okoliš Celje)
 4. Drago Goričan in Peter Belhar (volilni okoliš Gorenjska)
 5. Silvo Batagelj in Miran Štrukelj (volilni okoliš Gorica)
 6. Goran Šuler (volilni okoliš Gornje Posočje)
 7. Bojan Breitenberger (volilni okoliš Idrija)
 8. Branko Zlobko (volilni okoliš Kočevje)
 9. Vedran Prodan (volilni okoliš Koper)
 10. Jure Skobir in Samo Vončina (volilni okoliš Koroška)
 11. mag. Lado Bradač in Miran Zupančič (volilni okoliš Ljubljana)
 12. Marjan Gselman, Ivan Žižek in Franc Krivec (volilni okoliš Maribor)
 13. Rajko Kovačič (volilni okoliš Notranjska)
 14. mag. Darja Gros in Franc Jarc (volilni okoliš Novo mesto)
 15. Slavko Zakšek in Branko Tucovič (volilni okoliš Posavje – Krško)
 16. mag. Aleš Klemenc in Danjel Saftič (Postojnsko – bistriški VO)
 17. Ludvik Rituper (volilni okoliš Prekmurje)
 18. Milan Kolarič (volilni okoliš Prlekija)
 19. doc. dr. Srečko Felix Krope in Katka Kovačec (VO Ptuj – Ormož)
 20. Tomaž Trotovšek in Ivan Malešič (volilni okoliš Zasavje)