Kategorizacija 2017 v LD Rižana

V soboto 13. januarja 2018 je komisija za kategorizacijo divjadi LUO Primorske v sestavi Paljk Marjan, Sila Andrej, Kavrečič Iztok, Turk Goran in Žnidaršič Andrej izvedli letno kategorizacijo v LD Rižana. Komisija po končanem strokovnim delu ni imela pripomb, celo pohvalila pripravo prostora oz. trofej.

Prisotni s strani LD Rižana član komisije in lovski čuvaj Janko Kovač s pripravniki Jurkovič Milan, Švab Bojan in Rok Uroševič, in nekdanji starešina Franca Severin.