Čistilna akcija “Gozd ni kanta za smeti ” LD Rižana 2021

22.TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA » GOZD NI KANTA ZA SMETI«
NA OBMOČJU LD RIŽANA

Na podlagi vsakoletnega programa dela Lovske družine Rižana, smo kljub izrednim razmeram tudi letos v okviru svetovnega dneva zemlje in vode, v soboto 17. aprila 2021 ob 09.00 uri organizirali z podporo MO Koper, Marjetice 22. tradicionalno za lovce obvezno čistilno akcijo na območju KS Črni kal in Zazid z imenom »Gozd ni kanta za smeti«.

Urejena, ohranjena in čista narava je sestavina kakovosti življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega zdravega življenja.

Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in zrak, so bogastvo, ki nam ga je poklonila narava, sami pa za urejenost in čuvanje okolja ne skrbimo dovolj.
Mi lovci kot varuhi narave se vse bolj zavedamo, kako pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja, zato smo tudi letos kljub finančnim težavam in Koronavirusu organizirali če prav v manjšem obsegu tradicionalno čistilno akcijo.

V akciji je sodelovalo 32 lovcev LD Rižana, 10 predstavnikov konjenikov društva Stena Podpeč, 10 članov Turističnega društva Ravne Predloka, 20 krajanov Kastelca, 20 gasilcev društva Dol in 10 občanov Rižane, Cepkov in Kortin, skupaj 84 udeležencev med njimi tudi otroci.
– Glede na situacijo smo bili razdeljeni v 8 skupin, katere so bile zadolžene za posamezno območje v okviru 23 zaselkov KS Črni kal in KS Zazid. Skupaj z svojci je sodelovalo 84 oseb. Navedenemu številu moramo dodati, da akacija se je širila tudi na območje KS Gračišče kjer je sodelovalo še preko 120 udeležencev.
Čistili smo okolje pretežno tam kjer imamo lovišče, posebno pozornost pa smo dali na okolico izvira reke Rižana, magistralno cesto ter divja odlagališča oblačil, obutev, torb itd. ki jih ustvarjajo begunci na poti v smeri Italije. V akcijo smo vključili tudi policijo in RTV Koper.
Skupaj smo zbrali in evidentirali cca 45 kubikov odvečnih odpadkov. Prevladovale so plastenke, avtomobilske pneumatike, gospodinjski aparati, največ pa je bilo odvržene opreme beguncev. Odkrili in prijavili smo 3 velika odlagališča gradbenega materiala.
Vse lokacije je policija zabeležila.
Zadovoljni smo, da se večletna želja, da bi se nam pridružili tudi drugi uporabniki naravnega okolja uresničuje. Zato se vsem udeležencem čistilne akcije iskreno zahvaljujemo.
Posebna zahvala gre MO Koper in Marjetici Koper za nudeno pomoč.

Predsednik LD Rižana
Fabio Steffe