23. TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA »GOZD NI KANTA ZA SMETI«

V    A     B    I     L   O

 

Je čas ko se narava  in  življenje v njej prebuja, zato je prav, da se tudi letos povezujemo in skupaj prizadevamo za čistejšo in neokrnjeno naravo,  ter pristopimo k čiščenju našega naravnega okolja.  Akcija bo potekala upoštevajoč varnostne napotke NIJZ ( razkužila).

Čistilna akcija se bo odvijala  dne 16. aprila 2022   z pričetkom ob 9 uri, z zaključkom ob 13 uri na lovski koči Rižana. Vreče in rokavice lahko prevzamete na lovski koči ali lahko osebno kontaktirate  vodjo akcije Tomaža Rutarja na gsm  040 606 282.  Posamezniki ali manjše skupine lahko tudi med tednom obiskujejo naravno okolje z ciljem iskanja odvržene in škodljive odpadke, katere lahko pripeljete na Lovsko kočo v Rižani, katere odvržete ločeno v zabojnike, večje kosovne odpadke odložite ob zidu.

Lokacija petih zabojnikov  LD Rižana – koča, zadružni dom Kubed, Gračišču, pred nasipom v Dolu in v Zazidu.

Ostali udeleženci naj odpadke odložijo po vaseh na ekoloških otokih.

Odvoz bo urejen preko Marjetice d.o.o.

Akcija za lovce LD Rižana poteka po posebnem že dogovorjenem načrtu in je obvezna.

Akcija bo organizirana v sodelovanju z KS Črni kal, Zazid in Gračišče.

Akcijo finančno podpira MO Koper

Čistilna akcija bo potekala kot običajno po skupinah:

Po zaključeni akcij naj vodje sporočijo Tomažu Rutarju na gsm  040 606 282 količino zbranih odpadkov in št. udeležencev.

S seboj prinesite dobro voljo !

 

Kortine 4.4.2022

                                                                                                                                         Predsednik LD Rižana

                                                                                                                                                Fabio Steffe